Έγκριση της έναρξης υλοποίησης του Μέτρου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 7: «Επιχειρηματικό Πάρκο Μεγαλόπολης»

Δείτε εδώ την έγκριση

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE