Επικοινωνία με το Πράσινο Ταμείο

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά
14561
Αττική

2105241903, 2105241919
Fax 2105241833
info@prasinotameio.gr