Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

To Πολυετές Πρόγραμμα LIFE-IP CEI Greece 2018-2020

Το Πρόγραμμα LIFE αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέχει ειδική στήριξη για την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα, ιδίως όσον αφορά στους στόχους των κοινοτικών Προγραμμάτων Δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE είναι η ενίσχυση της πολιτικής της Ε.Ε. για την ειδική στήριξη στην εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα, ιδίως όσον αφορά στους στόχους των κοινοτικών Προγραμμάτων Δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα.

Για την περίοδο 2018-2020 οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι 1.657.063.000 € και κατανέμονται ως εξής:

  • 1.243.817.750 € για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον
  • 413.245.250 € για το Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα

Ένα από τα βασικά σημεία στο Πρόγραμμα είναι η υποβολή προτάσεων σε δύο στάδια (two-stage approach) για τα έργα του Υποπρογράμματος Περιβάλλον, ενώ για τα έργα του Υποπρογράμματος Δράση για το Κλίμα η υποβολή γίνεται σε ένα στάδιο (one-stage approach).

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής για το 2020 είναι:

Υποπρόγραμμα Περιβάλλον:

14/07/2020 – Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων (Συνοπτικό υπόμνημα)

16/07/2020 – Φύση και Βιοποικιλότητα & Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (Συνοπτικό υπόμνημα)

Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα:

06/10/2020 – Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή & Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (πλήρης πρόταση)

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα LIFE μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
http://www.lifetaskforce.gr/el/
http://www.ypeka.gr/el-gr/

To Πολυετές Πρόγραμμα LIFE 2018-2020

Οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι για την περίοδο 2018-2020 είναι 1.657.063.000 € και πρόκειται να διατεθούν ως εξής:

1.243.817.750 € για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον
413.245.250 € για το Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα

Ένα από τα βασικά σημεία στο νέο πρόγραμμα είναι και η δυνατότητα για υποβολή προτάσεων σε δύο στάδια (two-stage approach) εκτός της συνήθους πρακτικής του ενός σταδίου (one-stage approach). Η επιλογή της διαδικασίας υποβολής, θα γίνεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και λειτουργικές δυσκολίες κάθε ετήσιας πρόσκλησης.  Προς το παρόν η διαδικασία υποβολής προτάσεων σε δύο στάδια εφαρμόζεται μόνο για το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον».

Για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων σε δύο στάδια, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο πρώτο στάδιο ένα συνοπτικό κείμενο (concept notes) έως 10 σελίδες όπου εκτός από τις απαραίτητες φόρμες των δικαιούχων του προτεινόμενου έργου, υπάρχει και μια συνοπτική περιγραφή του έργου καθώς και του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών. Τα έργα που θα υποβληθούν στο πρώτο στάδιο θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια της συνολικής ποιότητας της πρότασης και συνολικής προστιθέμενης αξίας για την Ε. Ένωση. Εφόσον το έργο  αξιολογηθεί και κριθεί επιλέξιμο τότε στο δεύτερο στάδιο θα υποβληθεί η πλήρης πρόταση του έργου.

Στο δεύτερο στάδιο τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ίδια όπως με τη διαδικασία του ενός σταδίου (one-stage approach). Στα κριτήρια αξιολόγησης έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ως προς την κατηγοριοποίησή τους και  δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των έργων.

Μπορείτε να δείτε το Πολυετές Πρόγραμμα LIFE 2018-2020 εδώ.

Πράσινο Ταμείο και Πρόγραμμα LIFE

Το Πράσινο Ταμείο συντονίζει το έργο οικοδόμησης δυναμικού Greek LIFE Task Force και συμμετέχει ως συνδικαιούχος σε άλλα επτά έργα LIFE, εκ των οποίων τρία αποτελούν ολοκληρωμένα έργα (LIFE-IP 4Natura, LIFE-IP AdaptInGR και LIFE-IP CEI Greece). Επίσης υποστηρίζει τους δημόσιους φορείς και ΜΚΟ που συμμετέχουν σε έργα LIFE να καλύψουν μέρος της ιδίας συμμετοχής, όταν αυτοί αδυνατούν να καλύψουν το πλήρες κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηματοδότησης του Προγράμματος LIFE και συμμετοχής του Πράσινου Ταμείου σε έργα LIFE.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.