Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

To Πολυετές Πρόγραμμα LIFE-IP CEI Greece 2018-2020

Το Πρόγραμμα LIFE στην προγραμματική περίοδο 2021 – 2027

Το Πρόγραμμα LIFE αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέχει ειδική στήριξη για την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα.

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος LIFE είναι να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία βιώσιμη, κυκλική, ενεργειακά αποδοτική, βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, όπως και να ανακόψει και να αντιστρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας και να αντιμετωπίσει την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της εφαρμογής και της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη

Για την περίοδο 2021-2027 οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι 5.432.000.000€ και ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής:

· 3.488.000.000 € για το πεδίο «Περιβάλλον», εκ των οποίων

i) 2.143.000.000 € για το υποπρόγραμμα «Φύση και βιοποικιλότητα» και

ii) 1.345.000.000 € για το υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής»,

· 1.944.000.000 € για το πεδίο «Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων

i) 947.000.000 € για το υποπρόγραμμα «Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και

ii) 997.000.000 € για το υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας».

Με επιχορηγήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι εξής τύποι δράσεων:

· στρατηγικά έργα για τη φύση στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Φύση και βιοποικιλότητα»

· στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο των υποπρογραμμάτων «Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής», «Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και «Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας».

· έργα τεχνικής βοήθειας,

· τυπικά έργα δράσης,

· άλλες δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του γενικού σκοπού του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων συντονισμού και στήριξης με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη διάδοση πληροφοριών και γνώσεων και την ευαισθητοποίηση για τη στήριξη της μετάβασης προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης.

To Πολυετές Πρόγραμμα LIFE 2021-2024

Οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι για την περίοδο 2021-2024 όσον αφορά τα Τυπικά έργα δράσης είναι περίπου 1.199.010.000 € , οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

· 898.070.000 € για το πεδίο «Περιβάλλον», εκ των οποίων

i) 547.770.000 € για το υποπρόγραμμα «Φύση και βιοποικιλότητα» και

ii) 350.300.000 € για το υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής»,

· 300.940.000 € για το πεδίο «Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων

i) 280.440.000 € για το υποπρόγραμμα «Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και

ii) 20.500.000 € για το υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας».

Μπορείτε να δείτε το Πολυετές Πρόγραμμα LIFE 2021-2024 εδώ.

Ετήσιες Προσκλήσεις

Οι ετήσιες προσκλήσεις για το 2023 έχουν δημοσιευτεί και μπορούν να αναζητηθούν στο Funding & tender opportunities portal.

Για διευκόλυνση των αιτούντων όλες οι παρουσιάσεις της Κοινής Διαδικτυακής Ενημερωτικής Ημερίδας για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE από το Πράσινο Ταμείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Κύπρου – Πρόσκληση 2023 είναι διαθέσιμες εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα LIFE μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

www.prasinotameio.gr

www.lifetaskforce.gr

https://support.lifetaskforce.gr/

http://database.lifetaskforce.gr

https://cinea.ec.europa.eu/life_en

Πράσινο Ταμείο και Πρόγραμμα LIFE

Το Πράσινο Ταμείο συντονίζει το έργο οικοδόμησης δυναμικού Greek LIFE Task Force plus και το LIFE EL-BIOS, ενώ συμμετέχει ως συνδικαιούχος σε άλλα επτά έργα LIFE, εκ των οποίων τρία αποτελούν ολοκληρωμένα/στρατηγικά έργα (LIFE-IP 4Natura, LIFE-IP AdaptInGR και LIFE-IP CEI-Greece). Επιπλέον, συμμετείχε ως συνδικαιούχος σε δύο έργα (LIFE RE-WEEE, LIFE TERRACESCAPE), τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.

Επίσης, το Πράσινο Ταμείο υποστηρίζει τους δημόσιους φορείς και ΜΚΟ που συμμετέχουν σε έργα LIFE να καλύψουν μέρος της ιδίας συμμετοχής, όταν αυτοί αδυνατούν να καλύψουν το πλήρες κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηματοδότησης του Προγράμματος LIFE και συμμετοχής του Πράσινου Ταμείου σε έργα LIFE.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.