ΧΠ “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015” – ΑΠ 2-3-4 – Πρόσκληση 2013

ΧΠ "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" - ΑΠ 2-3-4 - Πρόσκληση 2013

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Αστική Αναζωογόνηση 2013 – Άξονες Προτεραιότητας 2, 3, 4  

 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι και την 22.04.2013.