ΧΠ “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015” – ΑΠ 1, 5, 6 – Προσκλήσεις 2013

ΧΠ "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" - ΑΠ 1, 5, 6 - Προσκλήσεις 2013

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Αστική Αναζωογόνηση 2013:

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι και την 30.05.2013.

 

Οδηγός Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικών Αιτημάτων μέσω της Ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου

Συχνές ερωτήσεις για την υποβολή προτάσεων στα ΧΠ του Πράσινου Ταμείου