25 Ιουνίου, 2020

Ανακοίνωση μερικής τροποποίησης δικαιολογητικών ΣΒΑΚ ως προς το τελευταίο 30%

  • g xoxo 

Σύμφωνα με την από 24 Ιουλίου 2019 ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου, που αφορούσε τα δικαιολογητικά ΣΒΑΚ, για την αποπληρωμή του τελευταίου 30% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο απαιτούνταν, πέραν του ολοκληρωμένου ΣΒΑΚ… Περισσότερα »Ανακοίνωση μερικής τροποποίησης δικαιολογητικών ΣΒΑΚ ως προς το τελευταίο 30%