29 Ιανουαρίου, 2020

Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για το έτος 2020

  • g xoxo 

¨Εγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για το έτος 2020» και διάθεση πίστωσης ύψους 7.562.922,16 Ευρώ για την υλοποίηση του παραπάνω χρηματοδοτικού προγράμματος από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του… Περισσότερα »Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για το έτος 2020

Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020

  • g xoxo 

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις» έχει προϋπολογισμό  6.000.000,00€  για το έτος 2020 (ΚΑΕ 2269) και δομείται σε τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας ως εξής: ΑΠ 1: «Δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας» ΑΠ 2: «Καινοτόμες δράσεις… Περισσότερα »Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020