ΧΠ “Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις Πόλεις” – Πρόσκληση 2013

ΧΠ "Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις Πόλεις" - Πρόσκληση 2013

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2013

Υπόδειγμα Εντύπου Συμμετοχής

 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μόνο σε έντυπη μορφή, εις διπλούν στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου, Λυκούργου 17, Αθήνα, Τ.Κ. 105 52 (πρωτόκολλο).

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι και την 19.04.2013.