Το Πράσινο Ταμείο με αριθμούς

Το Πράσινο Ταμείο με αριθμούς

Ετήσιος Απολογισμός 11/2019-11/2020

Βασικός κανόνας και θεμελιώδης υποχρέωση στην άσκηση διοίκησης είναι η λογοδοσία. Η διοίκηση του Πράσινου Ταμείου ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο 2019. Τον Μάρτιο 2020 ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου ενημέρωσαν θεσμικά την αρμόδια Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων για τα 14 προγράμματα του Ταμείου που προκηρύχθηκαν από τον Δεκέμβριο 2019 και είναι ή ήταν τότε σε εξέλιξη. Σήμερα, και αφού συμπληρώθηκε ένα εξάμηνο θητείας, παρουσιάζονται συνοπτικά οικονομικά στοιχεία απολογισμού αυτής της περιόδου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία στις εντάξεις νέων έργων, σε πληρωμές ενταγμένων έργων που εκτελούνται ή ολοκληρώθηκαν, αλλά και στην εκτέλεση προγραμμάτων, έχει ήδη επιτευχθεί πολύ σημαντική πρόοδος και επιτάχυνση. Η εξέλιξη αυτή είναι για όλους μας στο Πράσινο Ταμείο δεν προξενεί πανηγυρισμούς. Είναι απλά η αφορμή για να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα. Με προσαρμογή στα δεδομένα της νέας πραγματικότητας της πρωτοφανούς κατάστασης που ζούμε, προετοιμαζόμαστε για νέα προγράμματα και για ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο.