Συχνές Ερωτήσεις (για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων)

Συχνές Ερωτήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Έχουμε κάνει εγγραφή ως Φορέας στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου αλλά έχουν χαθεί οι κωδικοί. Που να απευθυνθώ;

Σε περίπτωση απώλειας του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασης οι Φορείς μπορούν να ενεργήσουν ως εξής:

  • Απώλεια Ονόματος Χρήστη: Επιλογή ‘Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;‘ από την αρχική σελίδα του Πράσινου Ταμείου www.prasinotameio.gr. Θα ζητηθεί να γίνει εισαγωγή της δ/νσης e-mail επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από τον Φορέα. Στη συνέχεια θα αποσταλεί σε αυτο το e-mail επικινωνίας, μήνυμα από το σύστημα με το όνομα χρήστη.
  • Απώλεια Κωδικού Πρόσβασης: Επιλογή ‘Ξεχάσατε τον κωδικό σας;‘ από την αρχική σελίδα από την αρχική σελίδα του Πράσινου Ταμείου www.prasinotameio.gr. Θα ζητηθεί να γίνει εισαγωγή της δ/νσης e-mail επικοινωνίας και του ονόματος χρήστη που έχει δηλωθεί από τον Φορέα. Στη συνέχεια θα αποσταλεί σε αυτό το e-mail επικοινωνίας, μήνυμα από το σύστημα για σύνδεση σε ειδική σελίδα δήλωσης νέου κωδικού πρόσβασης.
  • Απώλεια Ε-mail Επικοινωνίας: Ο Φορέας πρέπει να αποστείλει επώνυμο e-mail στη δ/νση info@prasinotameio.gr, με το οποίο θα ζητά είτε την αλλαγή του e-mail επικοινωνίας του Φορέα, είτε τη διαγραφή του λογαριασμού που έχει δημιουργηθεί. Μετά την εκτέλεση του αιτήματος του δήμου, θα αποσταλεί σχετικό e-mail ώστε ο Φορέας αντίστοιχα είτε να ακολουθήσει την προαναφερόμενη διαδικασία ανακτησής ονόματος χρήστη και κωδικού (με χρήση πλέον του νέου e-mail), είτε να ξανακάνει την εγγραφή του. Η διαγραφή λογαριασμού επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση ο Φορέας δεν έχει αποθηκεύσει ή υποβάλλει οριστικά κάποιο αίτημα, σε οποιοδήποτε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στο βήμα 5 του αιτήματος θέλω να επισυνάψω περισσότερα από ένα αρχεία στο ίδιο πεδίο αλλά το σύστημα δεν μου το επιτρέπει. Τι να κάνω;

Τα πολλά αρχεία θα πρέπει να ενσωματωθούν (merge) σε ένα. Υπάρχουν στο διαδίκτυο open source εργαλεία που επιτρέπουν τη διαδικασία αυτή.

Στο βήμα 5 θέλω να επισυνάψω ΦΕΚ που το μέγεθός του ξεπερνά το επιτρεπόμενο από το σύστημα όριο. Τι να κάνω;

Σε περίπτωση που το αρχείο είναι σκαναρισμένο, αρχικά ο χρήστης μπορεί να δοκιμάσει να κατεβάσει το ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο. Αν εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο, θα πρέπει να μειώσει τον όγκο αφαιρώντας σελίδες και αφήνοντας μόνο την 1η σελίδα  (όπου αναφέρεται ο αριθμός, η ημερομηνία, το τεύχος και τα περιεχόμενα του ΦΕΚ)  και την απόφαση που αφορά στο αίτημα. Αν και πάλι δεν μειωθεί αρκετά ο όγκος, τότε πρέπει να αφαιρεθούν και άλλες σελίδες και να μείνει μόνο η 1η και όσες θεωρείται ότι περιέχουν τα πιο σημαντικά στοιχεία. Υπάρχουν στο διαδίκτυο open source εργαλεία που επιτρέπουν τη διαδικασία αυτή.