Εγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2011

Εγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2011


Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το πράσινο ταμείο για το έτος 2011:

Μεταβατικά χρηματοδοτικά προγράμματα

Μεταβατικό πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ

Μεταβατικό πρόγραμμα Γαλάζιο Ταμείο

Μεταβατικό πρόγραμμα για τα Δάση

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα

Μεταβατικό πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ

Μεταβατικό πρόγραμμα Γαλάζιο Ταμείο

Μεταβατικό πρόγραμμα για τα Δάση