Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE “EL BIOS” LIFE20 GIE/GR/001317

  • g xoxo 

«Πληροφοριακό Σύστημα για την Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα: ένα καινοτόμο εργαλείο για την διατήρηση της βιοποικιλότητας» (hELlenic BIOodiversity Information System: an innovative tool for biodiversity conservation)   Υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@prasinotameio.gr Η προθεσμία για υποβολή των προτάσεων λήγει την Πέμπτη 04-11-2021… Περισσότερα »ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE “EL BIOS” LIFE20 GIE/GR/001317

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ (01.01.2022 – 31.12.2023)»

  • g xoxo 

ΤΕΥΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διακήρυξη Τράπεζα Οργανισμού 207.8 ΑΠΟΦΑΣΗ Δείτε την απόφαση παράτασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ LIFE: PROWhIBIT (Prevent of waste crime by Intelligence Based Inspections) & LIFE IP CEI (Circular Economy Implementation in Greece)

  • admin 

Δείτε εδώ την πρόσκληση σε μορφή PDF Δείτε εδώ την Απόφαση ΔΣ σε μορφή PDF Δείτε εδώ το Πρακτικό Αξιολόγησης σε μορφή PDF