Προγράμματα

Δέσμευση Πίστωσης Αρθεισών Απαλλοτριώσεων Κοινόχρηστων Χώρων

  • g xoxo 

Ενεργή ως τις 31/12/2021 Το Πράσινο Ταμείο ως φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων δυνάμει του Ν.3889/10, έχει καταρτίσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την «απόκτηση μέσω απαλλοτρίωσης ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο… Περισσότερα »Δέσμευση Πίστωσης Αρθεισών Απαλλοτριώσεων Κοινόχρηστων Χώρων

Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων 2019

  • g xoxo 

Το Πράσινο Ταμείο ως φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων δυνάμει του Ν.3889/10, έχει καταρτίσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την «απόκτηση μέσω απαλλοτρίωσης ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα… Περισσότερα »Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων 2019

Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019 – 2020

  • g xoxo 

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Χρηματοδοτεί δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι οποίες επιλέγονται από τις προβλεπόμενες… Περισσότερα »Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019 – 2020

Εξωστρεφείς Δράσεις

  • g xoxo 

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/879/23-10-2019) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και… Περισσότερα »Εξωστρεφείς Δράσεις

Γαλάζιο Ταμείο – για την Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και πρόληψη – αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης

  • g xoxo 

Το πρόγραμμα είναι ύψους 3 εκ € και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την πρόληψη και αντιμετώπιση… Περισσότερα »Γαλάζιο Ταμείο – για την Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και πρόληψη – αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης

Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2020

  • i michop 

Έγκριση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2020», προϋπολογισμού 10.000.000,00 € για το έτος 2020. Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη των δασών και των… Περισσότερα »Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2020

Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για το έτος 2020

  • g xoxo 

¨Εγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για το έτος 2020» και διάθεση πίστωσης ύψους 7.562.922,16 Ευρώ για την υλοποίηση του παραπάνω χρηματοδοτικού προγράμματος από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του… Περισσότερα »Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για το έτος 2020

Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020

  • g xoxo 

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις» έχει προϋπολογισμό  6.000.000,00€  για το έτος 2020 (ΚΑΕ 2269) και δομείται σε τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας ως εξής: ΑΠ 1: «Δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας» ΑΠ 2: «Καινοτόμες δράσεις… Περισσότερα »Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE του Πράσινου Ταμείου

  • g xoxo 

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE του Πράσινου Ταμείου καλύπτει δύο στόχους: Τη συγχρηματοδότηση έργων στα οποία είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και εντάσσονται στο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Την κάλυψη ποσοστού της ιδίας συμμετοχής των δικαιούχων… Περισσότερα »Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE του Πράσινου Ταμείου

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

  • g xoxo 

Δικαιολογητικά ΣΒΑΚ Υπόδειγμα αντί του τιμολογίου επιδότησης Υπόδειγμα_ μη εξειδίκευσηςΥπόδειγμα_Βεβαίωσης 1ης Πληρωμής Υπόδειγμα_Βεβαίωσης_για_επόμενες_πληρωμές 25.06.2020: Ανακοίνωση μερικής τροποποίησης δικαιολογητικών ΣΒΑΚ ως προς το τελευταίο 30% Καταληκτική ημερομηνία δημοπράτησης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ενταγμένων Δήμων Γνωστοποίηση… Περισσότερα »Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας