Προγράμματα

Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα 2021 «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας»

  • g xoxo 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος… Περισσότερα »Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα 2021 «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας»

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021

  • g xoxo 

Δείτε την εγκριτική απόφασηΔείτε την εγκριτική απόφαση: Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021» και διάθεση πίστωσης ποσού 13.000.000,00€ για την υλοποίησή του Οδηγός Υλοποίησης Έργων ΧΠ ΦΠ&ΚΔ

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2021

  • g xoxo 

Δείτε την εγκριτική απόφαση Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» για το έτος 2021 και διάθεση πίστωσης ποσού 7.697.743,36 € για την υλοποίησή του

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021

  • g xoxo 

Έγκριση επικαιροποιημένου πίνακα δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών Αστικής Αναζωογόνησης του Χ.Π. Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου. Δείτε την εγκριτική απόφαση Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 και διάθεση πίστωσης ποσού 23.160.274,71€… Περισσότερα »ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021

ΕΥΡΩΠΑΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2021

  • g xoxo 

Δείτε την εγκριτική απόφαση Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2021» και διάθεση πίστωσης ποσού για 3.000.000,00 € την υλοποίησή του Δείτε τον Οδηγό Συγχρηματοδότησης Έργων LIFE 2021 Δείτε εδώ το σχέτικο… Περισσότερα »ΕΥΡΩΠΑΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2021

Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2021

  • g xoxo 

Δείτε την εγκριτική απόφαση Πίνακας δικαιολογητικών για την εξόφληση των ενταγμένων έργων Επικαιροποιημένος πίνακας με τα κατ΄ ελάχιστον απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής των ενταγμένων έργων στο Χ.Π. «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2021» 21 Μαρτίου 2021- Παγκόσμια… Περισσότερα »Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2021

Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020 – Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες

  • g xoxo 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 στοχεύει στην ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν: α) στην κλιματική αλλαγή, β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, γ) στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και… Περισσότερα »Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020 – Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες

Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019 – 2020 (Β ΦΑΣΗ)

  • k moucha 

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Χρηματοδοτεί δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι οποίες επιλέγονται από τις προβλεπόμενες… Περισσότερα »Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019 – 2020 (Β ΦΑΣΗ)