Καρτολίνες

Καπναποθήκες Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης

  • g xoxo 

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί το έργο ανάπλασης και επανάχρησης των παλιών Καπναποθηκών των πόλεων Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης, για την δυναμική ένταξή τους στις σύγχρονες αστικές λειτουργίες. Θα επιχειρηθεί η χρήση της ραγδαία αναπτυσσόμενης νέας… Περισσότερα »Καπναποθήκες Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης

Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας

  • g xoxo 

Το Πράσινο Ταμείο ενισχύει τη διατήρηση και ανάπτυξη του αστικού Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας. Δεσμεύσαμε τους αναγκαίους πόρους, ώστε να αποκτήσει σύγχρονο μηχανισμό δασοπυρόσβεσης.

Έγκαιρη προειδοποίηση πυρκαγιών στην Ξάνθη

  • g xoxo 

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί το έργο Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών σε ιστορικά κέντρα και παλιές πόλεις, οι οποίες βρίσκονται σε επαφή με το περιαστικό πράσινο. Θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης και… Περισσότερα »Έγκαιρη προειδοποίηση πυρκαγιών στην Ξάνθη

Δασόκτημα Συγγρού

  • g xoxo 

Σε συνεργασία με το ΙΓΕ εξασφαλίζουμε τους αναγκαίους πόρους για το σύστημα δασοπυρόσβεσης στο Δασόκτημα Συγγρού. Βοηθάμε το Κτήμα και ενισχύουμε έμπρακτα τη διαχειριστική μελέτη που εξελίσσεται. Εγκαθιστούμε σύγχρονο σύστημα δασοπυρόσβεσης.

Λίμνη Κορώνεια

  • g xoxo 

To Πράσινο Ταμείο εξασφάλισε πιστώσεις ύψους 800.000 € για τη συντήρηση και τη λειτουργία των απαραίτητων τεχνικών έργων βελτίωσης των υδραυλικών χαρακτηριστικών και της αμφίδρομης λειτουργίας της Ενωτικής Τάφρου της λίμνης Κορώνειας, με τελικό δικαιούχο… Περισσότερα »Λίμνη Κορώνεια