Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

“Αστικη αναζωογόνηση 2012 – 2015” – Έτος 2015

"Αστική αναζωογόνηση 2012 - 2015" - Έτος 2015

  

 Σκοπός και αντικείμενο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 / Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» Σκοπός του Χ.Π. είναι η χρηματοδότηση μέτρων και παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων, με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Χρηματοδοτούνται δράσεις που εναρμονίζονται με το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, όπως προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν. 4178/2013 (όπως ισχύει) και καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα και οι οποίες υλοποιούνται κατά προτεραιότητα εντός γεωγραφικού προσδιορισμού της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής επιβάρυνσης.

 

Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου βάσει του άρθρου 40 του ν. 4178/2013

1Δημιουργία και διαμόρφωση νέων κοινόχρηστων χώρων ιδίως μέσω απαλλοτριώσεων.
2

Ανάδειξη, διαχείριση και συντήρηση υφισταμένων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνουστον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων, ιδίως μέσω αναπλάσεων.

3Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου με υπόγειους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
4Αποκατάσταση δημοσίων διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.
5

Διαμόρφωση /ανακαίνιση κτιρίων για επανάχρηση, που ανήκουν στην ιδιοκτησία φορέων τουευρύτερου δημόσιου τομέα, για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ήεν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

6

Δημιουργία, συμπλήρωση, συντήρηση, διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ή /και δικτύων πράσινων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση τωνπεριβαλλοντικών όρων.

7

Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερωνκοινόχρηστων χώρων, παιδότοπων και πλατειών.

8

Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κάθε είδους στο δημόσιο χώροτων πόλεων.

9

Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή,επισκευή – συντήρηση πεζοδρομίων ή και πεζοδρόμων και επιμέρους υποδομών τους.

10Δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια για εμποδιζόμενα άτομα.
11

Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημείατης πόλης ή του Δήμου (κεντρικές πλατείες, κτίρια κεντρικών αξόνων, παραλιακών μετώπωνκ.λπ.).

12

Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και κτιριολογική σχολικών κτιρίων και υπαίθριων χώρωναυτών.

13Καθαρισμός και οριοθέτηση ρεμάτων και έργα διευθέτησης και/ή ανάδειξης αυτών.
14Ανάδειξη και προστασία περιοχών που χρίζουν ειδικής προστασίας μέσω αναπλάσεων.
15Εργασίες διαμόρφωσης δωμάτων σε κτίρια ιδιοκτησίας δημοσίου φορέα.
16Χρηματοδότηση ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης πολεοδομικού σχεδιασμού.
17

Ειδικά σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ιστορικούς τόπουςκαι οικιστικά σύνολα χαρακτηρισμένα ως μνημεία ορίζονται ως δράσεις περιβαλλοντικούισοζυγίου:

α. Αναπλάσεις.

β. Ανάδειξη δημοσίων κτιρίων.

γ. Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων και μνημείων, καθώς και αποκατάσταση δημοσίωνδιατηρητέων κτιρίων και μνημείων.

18

Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχές ορίζονται ως δράσεις περιβαλλοντικούισοζυγίου οι δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος για την ανάδειξη και προστασία περιοχώνπλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών και διατηρητέων μνημείων εντόςτης γεωγραφικής ενότητας του οικείου Ο.Τ.Α..

 

Ο προϋπολογισμός του ΧΠ «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» σε δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου ορίζεται για το έτος 2014 σε 8.500.000 €. Η χρηματοδότηση ανά δήμο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ. Η διάρκεια του Χ.Π. εκτείνεται στο ημερολογιακόέτος 2015. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι έως και την 31.03.2015.

 

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Χ.Π. καλύπτει δήμους της χώρας με πληθυσμό άνω των5.000 κατοίκων οι οποίοι δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση στο παρελθόν από το Χ.Π. τουΠράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.