Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

“Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015” – έτος 2014

"Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015" - έτος 2014

 

Για το έτος 2014, το πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση” εξειδικεύεται σε άξονες και μέτρα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

            Μέτρο 1.1:  Ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις και αναπλάσεις ανενεργών εκτάσεων στον ιστό των πόλεων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

             Μέτρο 2.1:  Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας

             Μέτρο 2.2:  Βελτίωση αστικού εξοπλισμού

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

             Μέτρο 3.1:  Διαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό

             Μέτρο 3.2:  Διαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και υδατικών πόρων

             Μέτρο 3.3:  Διαχείριση αστικών απορριμάτων και ανακύκλωση

             Μέτρο 3.4:  Διαχείριση ομβρίων υδάτων

             Μέτρο 3.5:  Δράσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και τη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

             Μέτρο 4.1:  Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου

             Μέτρο 4.2:  Βελτίωση κτιριακού αποθέματος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

             Μέτρο 5.1:  Νέοι χώροι στάθμευσης σε πυκνοδομημένες περιοχές πόλεων

             Μέτρο 5.2:  Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης πυκνοδομημένων περιοχών πόλεων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

             Μέτρο 6.1:  Πολεοδομική ανάπλαση

             Μέτρο 6.2:  Βελτίωση αστικού εξοπλισμού

             Μέτρο 6.3:  Εξειδικευμένες σημειακές παρεμβάσεις και λοιπές δράσεις

             Μέτρο 6.4:  Ολοκλήρωση μελετών εγκαταστάσεως και δικτύων αστικων λυμάτων 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

              Μέτρο 7.1:  Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στον αστικό και περιαστικό χώρο

              Μέτρο 7.2:  Άρση λοιπών αυθαιρεσιών και παρανομιών στον αστικό χώρο

              Μέτρο 7.3:  Υποστήριξη ενεργειακών και οικοδομικών επιθεωρήσεων

 

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το έτος 2014 ανέρχεται σε 17.150.000,00 €.

 

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι για τον άξονα 1 το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς του Δημοσίου στους οποίους μοναδικός μέτοχος είναι το Δημόσιο. Για τους άξονες 2-5 οι Περιφέρειες, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων. Για τον άξονα 6 οι Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Για τον άξονα 7 το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, οι Περιφέρειες, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Δήμοι ή φορείς του Δημοσίου στους οποίους μοναδικός μέτοχος είναι το Δημόσιο.Ειδικά για τον εν λόγω άξονα η υποβολή των προτάσεων γίνεται μετά από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. στην οποία προσδιορίζεται μεταξύ άλλων η διαδικασία. Η αξιολόγηση των αιτημάτων πραγματοποιείται από την Ε.Υ.Ε.Κ.Α., η οποία εισηγείται εν συνεχεία σχετικά προς το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου. 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.