“Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015” – έτος 2012

"Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015" - έτος 2012

Εγκεκριμένα Έργα στο ΧΠ

 

Για το έτος 2012, το πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση εξειδικεύεται σε άξονες, μέτρα και δράσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΟ 1.1:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΕΤΡΟ 2.1:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΟ 2.2:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ

ΜΕΤΡΟ 3.2:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ, ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΕΤΡΟ 3.3:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 4.1

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΜΕΤΡΟ 5.1:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΟ 5.2:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το έτος 2012 ανέρχεται σε 16 εκ.€.

 

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας.