Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων LIFE για το 2024

Σε συνέχεια της Έγκρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2024» (ΑΔΑ: ΡΓ6946Ψ844-622), για την συγχρηματοδότηση έργων LIFE πρόκειται να διατεθεί ποσό μέχρι 464.027,35 €.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις χρηματοδότησης το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@prasinotameio.gr

Στις περιπτώσεις που ένας φορέας επιθυμεί να αιτηθεί χρηματοδότηση για περισσότερα από ένα έργα LIFE, τότε προτείνεται να αποστείλει ισάριθμες αιτήσεις.

Επιπρόσθετα, για να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης για ένα έργο, δεν θα πρέπει να είναι σε εκκρεμότητα πληρωμή από εντάξεις προηγούμενων ετών. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιέχουν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Σύντομη περιγραφή έργου

2. Χρονική διάρκεια έργου

3. Πίνακα με προϋπολογισμό φορέα όπου θα φαίνεται η ιδία συμμετοχή για το σύνολο της διάρκειας του έργου (όπως εμφανίζεται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης)

4. Αιτούμενο ποσό για ένα έτος

5. Λόγοι για τους οποίους αιτείστε την χρηματοδότηση

6. Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι μετά την παραλαβή της αίτησής σας, πιθανόν να ζητηθούν πληροφορίες (ημερομηνίες αναφορών, οικονομικές φόρμες) για χρηματοδοτήσεις παλαιότερων ετών που έχει λάβει ο φορέας σας.

Τελευταία Νέα

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη συνολικά οκτώ (8) θέσεων που αφορούν σε όργανα διοίκησης στον «Διαχειριστή Α.Π.Ε. & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.)., στην «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ.), στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.), στο Πράσινο Ταμείο (Ν.Π.Δ.Δ.) και στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.-Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.