Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ (01.01.2024 – 31.12.2025)

Το Πράσινο Ταμείο, ΝΠΔΔ, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ (01.01.2024 – 31.12.2025)», προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 254.1.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ
Διακηρυξη Τράπεζας Οργανισμού 2024-2025
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΟΛΥΕΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ_2024-2025
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
espd-request-v2_signed
espd-request-v2.xml

Επιλογή προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Τράπεζας Οργανισμού προς το Πράσινο Ταμείο για τα έτη 2024 & 2025, συνολικής δαπάνης εκατό χιλιάδων ευρώ #100.000,00#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899/τ Β΄/31-12-2019).

Κατακύρωση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Τράπεζας Οργανισμού προς το Πράσινο Ταμείο για τα έτη 2024 & 2025, στο πλαίσιο της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899/τ Β΄/31-12-2019)

Τελευταία Νέα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.