Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα (υποχρεωτική ανάρτηση με βάση την Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/211/οικ.1215)

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνεργασία της Υπηρεσίας μας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κατόπιν διαβούλευσης και με το Συνήγορο του Πολίτη, εκδόθηκε ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα, στον οποίο περιγράφεται το πλαίσιο αξιών που θα πρέπει να διέπει τη συμπεριφορά των υπαλλήλων που εργάζονται στο Δημόσιο.

 

Στη σελίδα 25 του Κώδικα προβλέπεται ότι «Ο παρών Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του δημοσίου τομέα αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθώς και στους ιστοτόπους όλων των φορέων του δημοσίου τομέα, εφόσον διαθέτουν υπαλλήλους που διέπονται από τις διατάξεις του. Με μέριμνα των επικεφαλής των φορέων του δημοσίου τομέα, ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του δημοσίου τομέα διανέμεται ηλεκτρονικά σε όλους τους υπαλλήλους τους.».

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, αποδέκτες της παρούσας, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν τον επισυναπτόμενο στην παρούσα ως άνω Κώδικα ηλεκτρονικά στους υπαλλήλους τους, καθώς και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι. Επιπλέον, κάθε φορέας υποχρεούται για την ανάρτηση του Κώδικα αυτού στον ιστότοπό του.

 

Η παρούσα εγκύκλιος με συνημμένο τον Κώδικα έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό». Επίσης ο Κώδικας έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΔ (https://aead.gr/publications/manuals/kodikas-ithikis-epaggelmatikhs-sumperiforas- dhmosiou-tomea).

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

 

 

Συνημμένα:

-Ο αναφερόμενος Κώδικας Ηθικής & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

 1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
 2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
 3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
 4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
 5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
 6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
 7. Προεδρία της Κυβέρνησης
 8. ΑΔΕΔΥ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

 1. Όλα τα Υπουργεία

-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών

-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων

– Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων

 1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

-Γραφεία Συντονιστών

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
 3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
 6. support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)
Τελευταία Νέα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2024», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 2024» στον Α.Π. 1: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» και έγκριση σχετικού Οδηγού υλοποίησης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.