Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

Σημεία ομιλίας προέδρου Δ.Σ. κ. Στάθη Σταθόπουλου στη διημερίδα του Δ.Ηράκλειας Σερρών για το Οικοσύστημα της Λίμνης Κερκίνης-Ηράκλεια Σερρών, 13-15 Μαΐου 2022

Διημερίδα Ηράκλειας Σερρών με τίτλο:

«Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Φυσικές Καταστροφές, Σύμφωνο Δημάρχων, Ρυθμίσεις, Υποχρεώσεις, Δυνατότητες. Οικοσύστημα Λίμνης Κερκίνης»

Σάββατο 14 Μαΐου

«Προσαρμογή: Η λέξη Κλειδί στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών»

Σχέδιο Ομιλίας Προέδρου Πράσινου Ταμείου

Αγαπητές κυρίες και κύριοι,

· Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον Δ. Ηράκλειας Σερρών για την εξαιρετική πρωτοβουλία να διοργανώσει την παρούσα Διημερίδα, μία πρωτοβουλία που με χαρά υποστηρίξαμε στο Πράσινο Ταμείο, και η οποία, επιτρέψτε μου να αναφέρω, ότι προστίθεται σε μία σειρά δράσεων, έργων, προγραμμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων τις οποίες καλούμαστε να συνδράμουμε ως φορέας σχετικά με το θέμα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και στις οποίες θα αναφερθώ επιγραμματικά και αργότερα.

· Τα θέματα της κλιματικής αλλαγής τροφοδοτούν βασικές περιοχές δράσεων που χρηματοδοτούνται στρατηγικά από το Πράσινο Ταμείο. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Πράσινου Ταμείου συνεισφέρουν στους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 – μια οικονομία με καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αυτός ο στόχος βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας συμβαδίζοντας με τη δέσμευση για παγκόσμια δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.

· Ωστόσο θα ήθελα να σταθώ λίγο στο γεγονός ότι, ενώ παραδοσιακά τα θέματα της κλιματικής αλλαγής συσχετιζόντουσαν περισσότερο με τη μείωση του ανθρακικού και ενεργειακού αποτυπώματος, πλέον προκύπτει επιτακτική η ανάγκη υλοποίησης δράσεων και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών. Αυτό δηλαδή που πριν από μερικά χρόνια το ακούγαμε ως ένα μελλοντικό σενάριο που ευχόμασταν να αποφύγουμε, το βλέπουμε πλέον να υλοποιείται και να μας επηρεάζει, και οι προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν, στοχευμένα και αναπόφευκτα πια, δράσεις για το πώς θα μειώσουμε την τρωτότητα μας στις αλλαγές του κλίματος και θα κάνουμε εν τέλει πιο ανθεκτική την παρουσία μας στον πλανήτη. Παραδείγματα της νέας στόχευσης αυτής στη χώρα μας αποτελούν:

o η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, και των αντίστοιχων Περιφερειακών Σχεδίων, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε φάση έγκρισης,

o τα επικαιροποιημένα ΣΔΑΕΚ, τα οποία περιέχουν πλέον και δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο,

και βέβαια

o η πρόσφατη διαβούλευση για τον νέο Κλιματικό Νόμο που αποτελεί και αντικείμενο της παρούσας εκδήλωσης, κι έρχεται να συμπληρώσει και να συντονίσει τους φορείς διοίκησης και τις υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας.

· «Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε λοιπόν στις κλιματικές μεταβολές;» Η φράση-κλειδί είναι με το να προσαρμοζόμαστε σε αυτές, να προσπαθούμε να διαχειριστούμε, δηλαδή, τις αλλαγές αυτές αλλά και να αξιοποιούμε πιθανές ωφέλιμες ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές τόσο ατομικά ως πολίτες όσο και συνολικά ως κοινωνία.

· Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σίγουρα μπορεί να γίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, εύκολους, δύσκολους, χρονοβόρους ή μη, άμεσους και έμμεσους και μέσω μίας ευρείας γκάμας εναλλακτικών δράσεων.. Ορισμένες από τις εναλλακτικές αυτές αφορούν δράσεις που χρηματοδοτούνται και μέσα από τα προγράμματα του Πράσινου Ταμείου, όπως είναι για παράδειγμα οι δράσεις εξοικονόμησης πόρων και οι δράσεις κυκλικής οικονομίας που συνεισφέρουν στη μείωση των πιέσεων σε κρίσιμους πόρους όπως η ενέργεια και το νερό.

· Εξίσου σημαντικές δράσεις είναι και οι δράσεις μείωσης της έντασης και της έκτασης των επιπτώσεων τόσο στο στάδιο της πρόληψης, όσο και στα στάδια της καταστολής και της μετέπειτα αποκατάστασης. Ο φορέας μας χρηματοδοτεί έργα και εδώ, και μάλιστα θα ήθελα να αναφέρω ότι ένα από τα πιο βασικά μας χρηματοδοτικά προγράμματα με δικαιούχους όλους τους Δήμους της χώρας συνεισφέρει σε δράσεις πρόληψης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο πρόγραμμα της Αστικής Αναζωογόνησης για την προώθηση του πρασίνου στις πόλεις, με συνολικό προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ, μία κατηγορία δράσεων προσαρμογής που μπορεί να αναδειχθεί σίγουρα σε δράση ευρύτερης ωφέλειας για το κοινωνικό σύνολο και την βιοποικιλότητα.

· Ταυτόχρονα, να πω ότι δυστυχώς λαμβάνουμε πλέον και αρκετά αιτήματα χρηματοδότησης για δράσεις αποκατάστασης των ζημιών από μεγάλες καταστροφές, που παρατηρούμε κι εμείς ότι γίνονται πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση τα τελευταία χρόνια, όπως είναι τα έργα που εντάξαμε το 2021 για την αποκατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της Εύβοιας και της Ηλείας.

· Για εμάς, που ίσως μέσω των χρηματοδοτήσεων μας μπορούμε να είμαστε κοντά τόσο στο κομμάτι του σχεδιασμού όσο και στο κομμάτι της υλοποίησης έργων, ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι του παζλ για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι η καθολική και στρατηγική θεώρηση των κλιματικών αλλαγών, η ενσωμάτωση, δηλαδή, της έννοιας της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε όλα τα έργα και τις δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται. Αυτό το επιδιώκουμε μέσα από την συμμετοχή μας στο στρατηγικό έργο LIFE-IP AdaptInGR, ένα από τα σημαντικότερα έργα για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή, μέσα στο οποίο το Πράσινο Ταμείο έχει αναλάβει την αρμοδιότητα σχετικά με τις δράσεις σχεδιασμού, συντονισμού και μόχλευσης των οικονομικών πόρων που διατίθενται για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε όλους τους τομείς τρωτότητας.

· Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι σίγουρα το θέμα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ουσιαστικά αποτελεί από μόνο του μία συζήτηση που δεν έχει τέλος, και πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα χρόνια ολοένα και θα εντείνεται η συχνότητα με την οποία θα αναφερόμαστε σε αυτό. Σας συγχαίρω και πάλι για την πρωτοβουλία που λάβατε να μας δώσετε έδαφος για την κουβέντα αυτήν, και δηλώνω την πρόθεση του Πράσινου Ταμείου να συνεχίσει να ενισχύει την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα.

· Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Τελευταία Νέα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)», 22/6/2022

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22ας Ιουνίου 2022

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.