ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των Δήμων κατά το διάστημα 9 Μαΐου 2022 – 20 Μαΐου 2022.

 

Δείτε εδώ τον Οδηγό (Έκδοση Απριλίου 2022)

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Δείτε εδώ τους επιλέξιμους Δήμους

Δείτε εδώ την Απόφαση του ΔΣ

Δείτε εδώ τον πίνακα δικαιολογητικών

Δείτε εδώ την Υ.Α. (ΦΕΚ Β’/5553/2021)

Δείτε εδώ Πρότυπο έγγραφο εισήγησης προς την Ο.Ε. (το παρόν έγγραφο είναι ενδεικτικό προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών του Δήμου και όχι υποχρεωτικό)

Δείτε εδώ τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης (Τεχνικό Δελτίο) – Τα προτεινόμενα λεκτικά είναι ενδεικτικά

Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25ης Μαΐου 2022

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE