Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Στο Πράσινο Ταμείο γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Νερού!

Το έργο “Δράσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης σε υδάτινα σώματα και πεζοπορικά μονοπάτια της ορεινής Αρκαδίας με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών” εντάχθηκε στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020”. Υλοποιείται από την ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και την Ένωση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ο ΠΕΛΟΠΑΣ», ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη Απριλίου του 2022.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εγκατάσταση αυτόματων σταθμών παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας των υδάτων σε κομβικά σημεία του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής ενδιαφέροντος, όπως ο ποταμός Λούσιος, καθώς και αυτόματων αισθητήρων για την καταγραφή της επισκεψιμότητας στα πεζοπορικά μονοπάτια που συνθέτουν το Menalon Trail, το πρώτο πεζοπορικό δίκτυο στην Ελλάδα, το οποίο πιστοποιήθηκε με ευρωπαϊκά κριτήρια (LQT-ERA).

 

Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25ης Μαΐου 2022

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE