Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθη Σταθόπουλου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας και Δασών, 21 Μαρτίου 2022

O φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας και Δασών έρχεται μετά από τη μεγάλη φυσική καταστροφή του δασικού πλούτου στη Βόρεια Εύβοια. Σε στενή συνεργασία με το ΥΠΕΝ και με τον καθημερινό συντονισμό του Υπουργού κ. Σκρέκα εξασφαλίσαμε τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα στον Αύγουστο 2021 για την άμεση αντιμετώπιση της καταστροφής. Σε λιγότερο από δύο μήνες, εντάξαμε σημαντικές δράσεις του Προγράμματος Εύβοια Μετά, που συντονίζει άριστα ο κ. Μπένος και η ομάδα συνεργατών του. Αυξήσαμε τις απορροφήσεις του Πρόγραμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών» κατά 28% μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας. Το φετινό πρόγραμμα του Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογισμό 10 εκ. €, ο οποίος κατανέμεται σε 8 άξονες προτεραιότητας.Καταρτίστηκε από τη Γενική Δ/νση Δασών και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, με γενικό στόχο την ανάπτυξη της δασοπονίας, την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και τη διασφάλιση – διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών των δασών, μέσω της λήψης κατάλληλων μέτρων και δράσεων που εξειδικεύονται σε άξονες προτεραιότητας. Φέτος στόχος μας είναι να πάμε ακόμα καλύτερα!
Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25ης Μαΐου 2022

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE