ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ», του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022»

καλούνται Δημόσια Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με εγγραφή και είσοδο στις ψηφιακές υπηρεσίες https://ptr.intelliflow.gr/login  “Είσοδος στις Ψηφιακές Υπηρεσίες για ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, ΜΚΟ”. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20η Μαΐου 2022. ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πρόσθετα αρχεία για τους υποψηφίους Πεδία Πλατφόρμας – … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ», του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022».