Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας-ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ: Εντάξεις έργων Απολιθωμένου Δάσους Κερασιάς και νέων υποδομών δασικής αναψυχής στον Δήμο Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας στο πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022 του Πράσινου Ταμείου

Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25ης Μαΐου 2022

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE