ΕΦΕΠΑΕ: Ενημερωτικό σημείωμα για την πρόοδο υποβολής αιτήσεων στην Πρόσκληση Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Προγράμματος Απολιγνιτοποίησης του Πράσινου Ταμείου εως και 18/2/2022

Μέχρι και τις 18/2/2022 έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά 87 αιτήσεις χρηματοδότησης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 11.425.510,62 €. Το ποσοστό κάλυψης της δημόσιας δαπάνης σε σχέση με το σύνολο της διαθέσιμης  δημόσιας δαπάνης (ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και Δήμο Μεγαλόπολης), ήτοι 13.570.981,73 € είναι 84,19%.

 

Είναι σημαντικό ότι έχουμε αιτήσεις σε όλες τις περιοχές εφαρμογής της Δράσης: ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ και ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ).

Σε σχέση με τις ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ υποβληθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης:

Ø 73  αιτήσεις (ποσοστό 83,91 %) έχουν  δηλώσει τόπο υλοποίησης την ΠΕ Κοζάνης με Δ.Δ. 9.560.353,05€.

Ø 8 αιτήσεις (ποσοστό 9,19%)  έχουν δηλώσει τόπο υλοποίησης την ΠΕ  Φλώρινας με Δ.Δ994.472,00 €.

Ø 6 αιτήσεις (ποσοστό 6,90%) έχουν δηλώσει τόπο υλοποίησης την ΠΕ Αρκαδίας (Δήμος Μεγαλόπολης) με Δ.Δ  870.685,57€.

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΩΣ 18-2-2022

Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25ης Μαΐου 2022

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE