Σημεία ομιλίας Προέδρου Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου κ. Στάθη Σταθόπουλου στο Plastics Conference 2022, Αθήνα, 9/2/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ – 09.02.2022

Όπως πιθανόν γνωρίζετε, σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, το Πράσινο Ταμείο συγχρηματοδοτεί έργα LIFE στα οποία συμμετέχει είτε ως συντονιστής δικαιούχος είτε ως συνδικαιούχος. Αναλύοντας την ενίσχυση από το Πράσινο Ταμείο σύγχρονων έργων LIFE, που εστιάζουν στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών λύσεων για τη διαχείριση πλαστικών αποβλήτων, εντοπίζουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Πρώτα απ’ όλα το «δικό μας» ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP CEI-Greece για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, το οποίο θέτει τα θεμέλια για την επιτυχημένη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση του πλαστικού με τη δημιουργία τριών Πράσινων Σημείων, δύο στην Αττική και ένα στη Θεσσαλονίκη αλλά και τη θέσπιση νέων προτύπων για την ανακύκλωσή του. Στο έργο συμμετέχει ενεργά και το Πράσινο Ταμείο σαν συνδικαιούχος αλλά και σαν συγχρηματοδότης του έργου και μέχρι το τέλος υλοποίησής του το 2027, αναμένεται να διαθέσει συνολικά το ποσό των 2.484.975 Ευρώ με Δικαιούχους το ΥΠΕΝ, την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, το ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ, το ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και 9 συνεργαζόμενους Δήμους (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Αλοννήσου, Πάρου, Αντιπάρου, Τήνου, Θήρας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Ναυπακτίας).

Επίσης, το έργο LIFE DEBAG αποτελεί μια Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μάλιστα, το Έργο είχε πολύ σημαντικό αντίκτυπο, καθώς κατόρθωσε να επηρεάσει την Εθνική Νομοθεσία για τις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης (ΚΥA 180036/952/10.8.2017). Προκύπτει ότι το Πράσινο Ταμείο από το 2016 μέχρι σήμερα έχει διαθέσει συνολικά το ποσό των 57.000,00 Ευρώ με Δικαιούχους την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Σημαντική συμβολή στην περιβαλλοντική κατάσταση της χώρας έχει και το έργο LIFE: PAVEtheWAySTE που αναπτύσσει μια επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων για τις απομακρυσμένες περιοχές. Η περιοχή υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει δύο ελληνικές

απομακρυσμένες περιοχές, το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Νότιο Αιγαίο) και το Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας (Δυτική Ελλάδα). Το Πράσινο Ταμείο έχει ενισχύσει την υλοποίηση των σχετικών δράσεων με ποσό ύψους 86.000,00 Ευρώ, με Δικαιούχο το ΕΜΠ.

Τέλος, το έργο LIFE PAYT “Pay-as-you-throw” συστήνει ένα νέο μοντέλο τιμολόγησης αποβλήτων, σύμφωνα με το οποίο ο χρήστης πληρώνει μόνο για ό,τι εναποθέτει σε καινοτόμα δοχεία. Στα συγκεκριμένα δοχεία είναι δυνατή η μέτρηση των αποβλήτων που εναποτίθενται σε αυτά και υπάρχει διαφορετική επιβάρυνση για την απόθεση συμμίκτων ή μη αποβλήτων. Το έργο αποβλέπει σε δίκαιες χρεώσεις των νοικοκυριών και των καταστημάτων, με εξατομικευμένη μείωση δαπανών (τελών) και οφέλη ηθικής και υλικής επιβράβευσης, σε αντίθεση με όσους παράγουν μεγαλύτερη ρύπανση από την παραγωγή αυξημένου όγκου σύμμεικτων απορριμμάτων. Το Πράσινο Ταμείο έχει ενισχύσει την υλοποίηση των σχετικών δράσεων με ποσό ύψους 67.000,00 Ευρώ με Δικαιούχο το ΕΜΠ.

Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25ης Μαΐου 2022

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE