ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ στη Διαδικτυακή ημερίδα «Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και σύγχρονα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης», το χρηματοδοτούμενο έργο στην Παλιά Πόλη Ξάνθης, 26/11/2021

Κυρίες και κύριοι, 

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που παρευρίσκομαι κοντά σας σήμερα.  

Το έργο «Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών σε ιστορικά κέντρα και παλιές πόλεις σε επαφή με το περιαστικό πράσινο» ξεκίνησε να υλοποιείται από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τον Μάρτιο 2020 με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.  

Η σημερινή ημερίδα, που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου, συμβάλλει σε δύο κρίσιμα θέματα, άμεσα σχετιζόμενα με την κλιματική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. 

Το πρώτο θέμα αφορά στην ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης των δασικών πυρκαγιών, η οποία τα τελευταία έτη έχει γίνει επιτακτική, όπως αποτυπώνεται στο σύνολο της χώρας κατά τη θερινή περίοδο. Η συνδρομή της επιστήμης στην παροχή συνδυαστικών εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας, όπως είναι οι πλατφόρμες χωρικών δεδομένων, η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων και η χρήση προγνωστικών μοντέλων και δεικτών αποδεικνύεται κρίσιμη. Για εμάς στο Πράσινο Ταμείο η τεχνολογία αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους επίλυσης ενός τόσο σύνθετου προβλήματος.  

Το δεύτερο θέμα για το οποίο θα ακούσουμε σήμερα, είναι επίσης εξαιρετικής σημασίας και αφορά στην αξιοποίηση της δασικής βιόμαζας που προέρχεται, εν προκειμένω, από το περιαστικό δάσος της Παλαιάς Πόλης της Ξάνθης. Όπως είναι γνωστό, ορισμένα από τα βασικά μέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο είναι ο καθαρισμός του δάσους από τη ξερή δασική ύλη και η αραίωση της βλάστησης. Ο έλεγχος για την ενδεχόμενη διαδοχική αξιοποίηση των υπολειμμάτων αυτών προς παραγωγή βιοαερίου συντελεί καταρχήν στην επιτυχή απομάκρυνση των εν λόγω ουσιών, οι οποίες και μπορούν να αποτελέσουν πιθανές εστίες φωτιάς. Ακόμα κυριότερα όμως, τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν σήμερα μπορούν να εκκινήσουν μία συζήτηση για την παραγωγή βιοενέργειας από την καύση της υπολειμματικής βιόμαζας και λοιπής βιοαποικοδομήσιμης ύλης της περιοχής. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι εάν η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποδειχθεί ενεργειακά αποδοτική θα μπορούσε να συμβάλλει στην προώθηση της βιοενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

Στο Πράσινο Ταμείο χαιρετίζουμε την προσπάθειά σας να δείτε ολιστικά το συγκεκριμένο ζήτημα και θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την σημερινή ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν οι δύο τόσο ενδιαφέρουσες πτυχές του ίδιου νομίσματος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και, μαζί με τους συνεργάτες μου, σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. 

Τελευταία Νέα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» (πρόσκληση 2019-2021 Β΄Φάση και πρόσκληση 2021-2022) που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24ης Νοεμβρίου 2021

Παράταση των δύο (2) προσκλήσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-νέα καταληκτική ημερομηνία 30/12/2022 ώρα 15:00

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE