«Παράταση των δύο (2) προσκλήσεων των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» και «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019» -νέα καταληκτική ημερομηνία 30/12/2022 ώρα 15:00»

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE