Παράταση των δύο (2) προσκλήσεων «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021-νέα καταληκτική ημερομηνία 31/3/2022 ώρα 15:00

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE