Ανακοίνωση για τη δράση Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας

Σε συνέχεια του αυξημένου ενδιαφέροντος, του έως σήμερα αριθμού υποβολών αιτήσεων
χρηματοδότησης και λαμβάνοντας υπόψη τον αρχικό προϋπολογισμό της Δράσης, θα θέλαμε να
ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις Π.Ε.
Κοζάνης & Φλώρινας έχει σχεδόν καλυφθεί, τόσο για την κατηγορία των εργολάβων όσο και για αυτή
των υπεργολάβων του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.
Όσον αφορά στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, υπάρχει ακόμη διαθέσιμος προϋπολογισμός.
Εξετάζεται ο τρόπος αντιμετώπισης του αυξημένου ενδιαφέροντος επενδυτών. Σχετική ανακοίνωση θα
ακολουθήσει τις προσεχείς ημέρες.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται στη Δράση αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας,
σύμφωνα με τη χρονοσήμανση οριστικής υποβολής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων και εγκρίνονται μέχρι της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση σε μορφή PDF

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE