Συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου στο τελικό συνέδριο LIFE AMYBEAR- Φλώρινα, 15-16 Νοεμβρίου 2021

Με τη συμμετοχή του στελέχους της ΜΟΔ για την υποστήριξη δράσεων Φυσικού Περιβάλλοντος του Πράσινου Ταμείου κας Αναστασίας Δαλάκα, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το διήμερο τελικό συνέδριο του έργου LIFE AMYBEAR, με αντικείμενο την καταγεγραμμένη αύξηση των περιπτώσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, το Πράσινο Ταμείο παρείχε συνολική ενίσχυση της τάξεως των 127.000 ευρώ, αντανακλώντας με τον τρόπο αυτό την βαρύτητα του LIFE AMYBEAR και τη διαπίστωση ότι υπηρετεί τις προτεραιότητες της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και αντίστοιχα και της Ελλάδας, ως κράτους – μέλους όπως άλλωστε όλα τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE.

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE