Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

Ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθη Σταθόπουλου στην 2η ημερίδα της ΕΕΤΑΑ «Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου και οι ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»- ΠΕ Κρήτης, Ηράκλειο, 9/11/2021

Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι καλημέρα σας. 

Με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), με αντικείμενο την παρουσίαση του χρηματοδοτικού πλαισίου της Νέας Προγραμματικής Περιόδου και των ευκαιριών για την τοπική αυτοδιοίκηση, στην ΠΕΔ Κρήτης. 

Λίγα λόγια για το Πράσινο Ταμείο. Ιδρύθηκε το 2010 και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Σκοπός μας είναι: 

ü η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και 

ü η αξιοποίηση και διαχείριση των Πράσινων Πόρων, μέσω χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, για τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. 

Το Πράσινο Ταμείο λειτουργεί ως χρηματοδότης ή συγχρηματοδότης φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προσφέροντας κεφάλαια με τη μορφή επιχορηγήσεων για την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην προστασία, την αναβάθμιση και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

Κύριοι δικαιούχοι των Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου αποτελούν οι Δήμοι. Θα περάσουμε, λοιπόν, στην παρουσίαση 6 ανοιχτών Προσκλήσεων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του φορέα μας, με δικαιούχους τους Δήμους. 

Για την Κρήτη έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Πάνω από 80 έργα, προϋπολογισμού 7,5 εκ. ευρώ έχουν ενταχθεί και εξελίσσονται ή προγραμματίζεται από τους δικαιούχους Δήμους η δημοπράτησή τους. Έργα όπως η ανάπλαση της Παλιάς Πόλης των Χανίων, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την Πλατεία Ελευθερίας εδώ, στο Ηράκλειο, η ανάπλαση πλατειών Παρασκιών και Μεταξοχωρίου στον Δ.Αρχανών-Αστερουσίων, η ανάδειξη της Σητείας σε Πόλη Ελαιολάδου, όπως και η προβολή του Γεωπάρκου της, τα ΣΒΑΚ στον Ρέθυμνο, στον  Άγιο Νικόλαο και αλλού, τα έργα σε Βρύσες και Σπηλιά στον Δ.Πλατανιά, οι νέες πλατείες Ακτούντος και Μαριού στον Άγιο Βασίλειο στο Ρέθυμνο, τα έργα πόλης εκεί, στον Δ.Ρεθύμνου και στον Μυλοπόταμο, ο νέος παραλιακός οικισμός στη Σούγια, μεγάλες αναπλάσεις σε Μαλεβίζι-Γάζι, αλλά και η βάση για την ηλεκτροκίνηση σε όλη την Κρήτη με τα αντίστοιχα ΣΦΗΟ των Δήμων είναι μερικά από αυτά.   

Σε εθνικό επίπεδο:  Από το καλοκαίρι τρέχουν 2 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021. Το εν λόγω Πρόγραμμα ενισχύει και χρηματοδοτεί έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. 

Στο πλαίσιο των 2 Προσκλήσεων, χρηματοδοτούνται δράσεις, οι οποίες αφορούν σύνθετες αστικές αναπλάσεις (Μέτρο 1) και παρεμβάσεις στον αστικό χώρο (Μέτρο 2). 

Ειδικότερα, η 1η Πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους της χώρας με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, καθώς και στους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, έχει διάστημα υποβολής προτάσεων από τις 23/06/2021 έως και τις 10/12/2021 και εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό 57.000.000 € για τα έτη 2021-2022. 

Η 2η Πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους της χώρας με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, καθώς και στους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, έχει διάστημα υποβολής προτάσεων από τις 26/07/2021 έως και τις 20/12/2021 και εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό 23.000.000 € για τα έτη 2021-2022. 

Στο ίδιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 και Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», εντάσσεται και η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την εκπόνηση «Σχεδίων Δράσεων Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». 

Από τους αρχικά 86 δυνητικούς δικαιούχους, υπέβαλαν τελικά πρόταση οι 82 Δήμοι έως τις 29/10/2021, με εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000 € για το 2021. Συγκεκριμένα υπέβαλαν: 29 μικροί ηπειρωτικοί και ορεινοί Δήμοι έως 10.000 κατοίκων, 30 μικροί νησιωτικοί έως 3.500 κατοίκων, 15 Δήμοι οι οποίοι δεν υπέβαλαν πρόταση στην Α’ Πρόσκληση τον Νοέμβριο του 2020, καθώς και 8 εντεταγμένοι Δήμοι, οι οποίοι αιτήθηκαν το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου να συμπεριληφθούν στην Β’ Πρόσκληση. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος είναι τριετής, αρχής γενομένης της ημερομηνίας απόφασης ένταξης των προτάσεων από το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. 

Επιπλέον, ανοιχτή παραμένει και η Πρόσκληση στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Απόκτηση Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις Πόλεις 2019». Σκοπός του Προγράμματος αποτελεί η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όλης της χώρας για την απόκτηση αμιγώς κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα. Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης κοινόχρηστων χώρων εφόσον αυτοί καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου όπως πλατείες, άλση, πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης. Τα αιτήματα των Ο.Τ.Α. αφορούν μόνο σε ώριμες απαλλοτριώσεις, σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. 

Η υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2019 και θα συνεχιστεί έως και τις 31/12/2021, με συνολικό προϋπολογισμό 15.000.000 €. 

Παράλληλα, τρέχει και η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε ενεργοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Απόκτηση Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις Πόλεις 2018». Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι και εδώ οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όλης της χώρας, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μόνο για τη δέσμευση πίστωσης, προκειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων, εφόσον αυτοί καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως αμιγώς κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου όπως πλατείες, άλση, πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης και προτείνονται ως τέτοιοι. 

Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε τον Μάρτιο 2020 και θα συνεχιστεί έως και τις 31/12/2021, με συνολικό προϋπολογισμό 15.000.000 €. 

Τέλος, το Πράσινο Ταμείο δημοσίευσε το καλοκαίρι μια ακόμα Πρόσκληση για τη δράση «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021, η οποία απευθύνεται στους 322 Δήμους της χώρας. Προκειμένου να προωθηθείο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι Δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι, από το σχέδιο πόλης, κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. 

Η υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση ξεκίνησε την 1η/07/2021 και θα συνεχιστεί έως και τις 30/06/2022, με συνολικό προϋπολογισμό 12.411.160,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσα στους 4 πρώτους μήνες ισχύος της πρόσκλησης, εντάξαμε ήδη 20 Δήμους, με συνολικό ποσό 906.498,78 €. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι μέσω των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του, το Πράσινο Ταμείο συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση έργων από τους Δήμους όλης της χώρας. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι καλή συνέχεια και επιτυχία στις εργασίες τόσο της σημερινής ημερίδας, όσο και αυτών που θα υλοποιηθούν στις υπόλοιπες Περιφέρειες εντός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. 

Τελευταία Νέα

Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 9546/28 12 2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011926498/2022-12-29) διακήρυξης ανοικτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο « Πληροφοριακό Σύστημα για την Αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος», στο πλαίσιο του έργου LIFE PROWhIBIT

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.