Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου κ. Στάθη Σταθόπουλου στο Τελικό Συνέδριο Έργου «Ολοκληρωμένες Δράσεις για Κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα» στον Δήμο Σπάρτης, Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι καλησπέρα σας.  

Με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, χαιρετίζω το τελικό συνέδριο του έργου «Ολοκληρωμένες Δράσεις για Κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα στον Δήμο Σπάρτης», το οποίο υλοποιήθηκε επιτυχώς από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), την ΑΜΚΕ NoWaste21 και τον Δήμο Σπάρτης και χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, με προϋπολογισμό 49.996,00€. 

Λίγα λόγια για το Πράσινο Ταμείο…Ιδρύθηκε το 2010 και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Σκοπός μας είναι: 

  • η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος  με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και 
  • η αξιοποίηση και διαχείριση των Πράσινων Πόρων, μέσω χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, για τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας  και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.  

Το Πράσινο Ταμείο λειτουργεί ως χρηματοδότης ή συγχρηματοδότης  φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προσφέροντας κεφάλαια με τη μορφή επιχορηγήσεων για την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην προστασία, την αναβάθμιση και  την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

 

Μεταξύ των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, βρίσκεται το πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», στο πλαίσιο του οποίου υπάρχει άξονας “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ”.  

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν: α) στην κλιματική αλλαγή, β) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, γ) την αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και δ) την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Δικαιούχοι είναι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωφελή Ιδρύματα, Σωματεία Εργαζομένων στην Ελλάδα, ΚΟΙΝΣΕΠ και Συνεταιρισμοί Εργαζομένων που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής. 

 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα των Καινοτόμων Δράσεων ξεκίνησε το 2017 και μέχρι το 2021 χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 93 φορείς, με προϋπολογισμό 4.570.171,09€, ενώ ρεκόρ υποβολών σημειώθηκε στις Προσκλήσεις του 2019 και 2020, αγγίζοντας τις 210 αιτήσεις συνολικά, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την επιτακτική ανάγκη υλοποίησης και χρηματοδότησης τέτοιων προγραμμάτων.  

  

Μεταξύ των αιτήσεων που υποβλήθηκαν το 2019, ήταν και αυτή του σημερινού μας έργου για την κυκλική οικονομία και τα μηδενικά απόβλητα, το οποίο και συγχαίρουμε τόσο για την καλύτερη βαθμολογία με την οποία διακρίθηκε ανάμεσα σε 105 υποβληθείσες αιτήσεις, όσο και για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.   

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου.  

 

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE