21 Οκτωβρίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE “EL BIOS” LIFE20 GIE/GR/001317

  • g xoxo 

«Πληροφοριακό Σύστημα για την Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα: ένα καινοτόμο εργαλείο για την διατήρηση της βιοποικιλότητας» (hELlenic BIOodiversity Information System: an innovative tool for biodiversity conservation)   Υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@prasinotameio.gr Η προθεσμία για υποβολή των προτάσεων λήγει την Πέμπτη 04-11-2021… Περισσότερα »ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE “EL BIOS” LIFE20 GIE/GR/001317