Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας Πρόσκλησης ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ως 22/10/2021

 Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/78732/489/24-8-2021 «Πρόσκλησης των αρμόδιων υπηρεσιών για την υποβολή αιτημάτων ένταξης έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που αφορούν σε απόβλητα άγνωστης προέλευσης, στο πλαίσιο χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ- Διαδικασία αξιολόγησης» του Πράσινου Ταμείου σε συνεργασία με το ΣΥΓΑΠΕΖ (η οποία είναι αναρτημένη στο ακόλουθο linkhttps://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/09/1.xxx_xx_xx_2021_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-.pdf) και εξαιτίας αναγκαίων τεχνικών προσαρμογών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων έως την Παρασκευή 22-10-2021 και ώρα 12:00.

 

Διευκρινίζεται ότι για την υποβολή των αιτημάτων, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Π.Τ. (www.prasinotameio.gr) και να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας το «κουμπί» που αναγράφει : «Είσοδος στις Ψηφιακές Υπηρεσίες για Δήμους» όπως φαίνεται στο εικονίδιο ακολούθως με την προϋπόθεση να έχουν μοναδικούς κωδικούς. Για την έκδοση των κωδικών μπορείτε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Π.Τ.

 

Τελευταία Νέα

Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση: «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας»

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 12ης Ιανουαρίου 2022

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE