Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» (προσκλήσεις 2019-2021 και 2021-2022- Α΄και Β΄Φάσεις) που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2021

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE