Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την πληρωμή ενταγμένων έργων για το έτος 2021 Το Πράσινο Ταμείο ενημερώνει τους δικαιούχους των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την πληρωμή ενταγμένων έργων είναι η 26η Νοεμβρίου 2021.

Προς υποβοήθηση του έργου των Δήμων, προκειμένου να υπάρχει πληρότητα του φακέλου για την πληρωμή ενταγμένων έργων Αστικής Αναζωογόνησης και Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) από Δήμους της χώρας για το έτος 2021 και προς αποφυγή καθυστερήσεων, σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών βρίσκονται στη διαδρομή:

  • για τα έργα της Αστικής

https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%A1.%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96-1.pdf

  • για τα ΣΒΑΚ

https://prasinotameio.gr/2018/03/18/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84/

Τελευταία Νέα

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE