Αριθμητικά στοιχεία για την απορρόφηση πόρων του άξονα Αντιπυρικής Προστασίας στα Προγράμματα Προστασίας και Αναβάθμισης Δασών 2015-2021 του Πράσινου Ταμείου

Με την εκ νέου διευκρίνιση ότι έργα αντιπυρικής προστασίας χρηματοδοτούν και άλλοι φορείς της διοίκησης (Υπ. Εσωτερικών, Πολιτική Προστασία, ευρωπαϊκοί πόροι), παραθέτω και μερικά επιπλέον στοιχεία για τις δαπάνες του άξονα αντιπυρικής προστασίας που κατέβαλε το Πράσινο Ταμείο μέσω του προγράμματος Δασών διαχρονικά:

Στο διάστημα Σεπτέμβριος 2019-Ιανουάριος 2021 πληρώθηκαν προς τις διάφορες δασικές υπηρεσίες της χώρας για έργα αντιπυρικής προστασίας 2.711.429, 86 ευρώ και η απορρόφηση έφτασε στο 77,1%, ενώ για το τρέχον έτος έχει δεσμευτεί το μεγαλύτερο ποσό στα χρονικά, 2,9 εκ. ευρώ. Τα στοιχεία απορρόφησης του 2021 θα είναι διαθέσιμα στο τέλος της οικονομικής χρήσης, καθώς το πρόγραμμα είναι ετήσιο. Επισημαίνεται ότι οι απορροφήσεις κατά τα έτη 2015-2018 είχαν κυμανθεί μεταξύ του 35% εως και 62%, έχουν δηλαδή σημειώσει αύξηση κατά 30% σε σχέση με τον μ.ο. της περιόδου εκείνης.

Θα επαναλάβουμε ότι η αποτελεσματική αντιπυρική προστασία δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, αλλά και πολλών άλλων παραμέτρων. Κυριότερη είναι η συνεργασία όλων σε ένα νέο σχεδιασμό, που είναι το ζητούμενο για το μέλλον, ώστε η περιβαλλοντική καταστροφή που ζήσαμε να είναι η τελευταία.

Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 12ης Ιανουαρίου 2022

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17ης Δεκεμβρίου 2021

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE