Διευκρινίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Προστασίας και Αναβάθμισης Δασών 2021 που εκτελεί το Πράσινο Ταμείο

  1. Το Πράσινο Ταμείο εκτελεί τα τελευταία χρόνια ετήσιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την προστασία των δασών της χώρας. Το πρόγραμμα διαθέτει πόρους ύψους 10 εκ. ευρώ ετησίως που δεσμεύονται και αναμένουν την εκτέλεση των σχετικών έργων που προτείνουν και εκτελούν υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ οι 213 δασικές υπηρεσίες της χώρας. Ούτε «αναθέτουμε»,συνεπώς,έργα,καθώς ο φορέας μας είναι χρηματοδοτικός και μόνο, ούτε «κόψαμε» πόρους που ζητήθηκαν. Αντίθετα,δεσμεύσαμε περισσότερα από όσα ως την έναρξη της κρίσης αυτής είναι εφικτό να απορροφηθούν, αλλά και περισσότερα από όσα εισρέουν από τις πηγές του Ειδικού Φορέα Δασών στα έσοδά μας. Ήταν τα ελάχιστα που μπορούσαμε να κάνουμε.
  2. Αυτό είναι το ένα και μοναδικό πρόγραμμα του φορέα μας. Ουδεμία σχέση έχει με άλλες χρηματοδοτήσεις από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους άλλων εθνικών δομών (Υπ. Εσωτερικών, ΕΣΠΑ,Πολιτική Προστασία κλπ) και για τις οποίες ορθώς έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις.
  3. Από τον Νοέμβριο 2019 ως τις αρχές Φεβρουαρίου 2021 (15 μήνες) το πρόγραμμα είχε ήδη διαθέσει/πληρώσει σε δικαιούχους του 30% περισσότερα χρήματα από όσα είχαν διατεθεί σε μεγαλύτερο διάστημα (21 μηνών) προηγουμένως,7,9 εκ έναντι 6,1 εκ.ευρώ. Αν δε σε αυτά προστεθούν και επιπλέον πόροι 1,5 εκ.που έχουν διατεθεί από τον Φεβρουάριο ως σήμερα (η εκκαθάριση των προγραμμάτων γίνεται στο τέλος της οικ. χρήσης και εν προκειμένω χρησιμοποιώ προσωρινά στοιχεία),η μία και μοναδική αλήθεια είναι ότι το Πράσινο Ταμείο σε αυτούς τους 21 μήνες έχει καταβάλλει 9,4 εκ.έναντι 6,1 εκ. τους προηγούμενους, δηλ.50% περισσότερα χρήματα.Τα αναλυτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
  4. 4. Το 2020 επετεύχθη η μεγαλύτερη απορρόφηση του εν λόγω προγράμματος στα χρονικά του Ταμείου, 5-10 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα προηγούμενα 8 χρόνια.

 

Στο Πράσινο Ταμείο θεωρούμε ότι τέτοιες κουβέντες δεν πρέπει να γίνονται εν θερμώ, ούτε ισχυριζόμαστε ότι με αυτό το πρόγραμμα μπορεί να λυθούν όλες οι παθογένειες της εθνικής δασικής πολιτικής δεκαετιών. Πιστεύουμε στην συνεργασία και θεωρούμε ότι από τις καταστροφές μπορούμε να βγούμε πιο ενωμένοι και να συνεργαστούμε περισσότερο για να ξαναφτιάξουμε όλοι μαζί ό,τι κάηκε.

 

Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 12ης Ιανουαρίου 2022

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17ης Δεκεμβρίου 2021

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE