Κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της 7ης Ιουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα με την Απόφαση 216.2 το Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου LIFE PROFILE

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE