Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 7ης Ιουλίου 2021

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE