Συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κ. Σ. Σταθόπουλου στο Υβριδικό Circular Economy Forum, Αθήνα, 23/6/2021

Στο Υβριδικό Circular Economy Forum συμμετείχαν εξ αποστάσεως 120, περίπου, σύνεδροι και εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω για τις τρεις πρωτιές του Πράσινο Ταμείο το τελευταίο 20μηνο στον τομέα της Κυκλικής ΟικονομίαςΕυχαριστώ τους διοργανωτές για την ευκαιρία που μου δόθηκε να συζητήσουμε για:

– Το 1ο Ολοκληρωμένο Έργο LIFE CEIGreece που ξεκίνησε το Νοέμβριο 2019 και ως το 2027 θα συμβάλλει καθημερινά στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτωντου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.

– Τον ειδικό άξονα για τα Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (ΣΔΚΟπου, μέσω του 1ου Μεταβατικού Προγράμματος για την Απολιγνιτοποίησηολοκληρώνονται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 στους λιγνιτικούς δήμους των Π.Ε.ΚοζάνηςΦλώρινας και στη Μεγαλόπολη της Π.ΕΑρκαδίας

– τα 254 Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) που εκπονούνται και θα ολοκληρωθούν ως τα τέλη του 2021 από ισάριθμους Δήμους σε όλη τη χώρα.

 

Τελευταία Νέα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» (πρόσκληση 2019-2021 Β΄Φάση και πρόσκληση 2021-2022) που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24ης Νοεμβρίου 2021

Παράταση των δύο (2) προσκλήσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-νέα καταληκτική ημερομηνία 30/12/2022 ώρα 15:00

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE