Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθη Σταθόπουλου στην εκδήλωση του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» της Περιφέρειας Αττικής για την έναρξη του έργου που χρηματοδοτεί το Ταμείο, 7/6/2021

Το πρώτο εργοτάξιο του ολοκληρωμένου έργου για την ουσιαστική περιβαλλοντική αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» που εκτελούν η Περιφέρεια Αττικής και ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου και χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο από το χρηματοδοτικό μας Πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020 είναι γεγονός,όπως είδαμε σήμερα από κοντά σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Φορέα εκεί.

Η στεγάνωση της λίμνης Νο 5 και το κανάλι που την ενώνει με τη λίμνη Νο 6 θα εξασφαλίσουν τη μόνιμη επανυδροδότηση του Πάρκου και αλλάζουν θεαματικά την εικόνα του . Ο νέος βιοκλιματικός διάδρομος περιπάτου 1,5 χλμ. και ο σύγχρονος αστικός εξοπλισμός,που επίσης θα χρηματοδοτήσει το Πράσινο Ταμείο,μαζί με τα υπόλοιπα έργα που εκτελεί ήδη η Περιφέρεια Αττικής θα έχουν εξασφαλίσει ως την άνοιξη του 2022 έναν εμφανώς αναβαθμισμένο χώρο αναψυχής στη Δυτική Αθήνα, μακριά από την παρακμή στην οποία είχε περιπέσει μέχρι πρότινος.

Τελευταία Νέα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» (πρόσκληση 2019-2021 Β΄Φάση και πρόσκληση 2021-2022) που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24ης Νοεμβρίου 2021

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE