ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE PROFILE «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων Ευθύνης για το Περιβάλλον» (Promote Financial Instruments for Liability on Environment)

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE