Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

Διευκρίνιση για την καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης των Σ.Φ.Η.Ο. από ενταγμένους Δήμους

Σχετικά με αιτήματα Δήμων προς το Πράσινο Ταμείο που έχουν να κάνουν με την καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο. από ενταγμένους Ο.Τ.Α., διευκρινίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο όγδοο εδ. 2 παρ. 4 του νέου Νόμου 4787/2021 -ΦΕΚ 44 Α /26.3.2021, σε ό,τι αφορά τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) των ενταγμένων στο Πράσινο Ταμείο Δήμων (…):

«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 30ή.6.2021, οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους ορίων. Η καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) δύναται να παρατείνεται και πέραν της 30ής.6.2021 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εφόσον συντρέχουν δικαιολογητικοί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο., όπως επιτακτικοί λόγοι αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-1″

 

Κατανοούμε απολύτως τις δυσχέρειες που έχουν προκύψει στη διοικητική και οργανωτική λειτουργία των Δήμων, λόγω της πανδημίας, όπως και την ανάγκη προσαρμογής του Δημοσίου Τομέα συνολικά στις επιταγές του νέου νόμου 4783/2021 για τις δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, τυχόν παράταση των σχετικών προθεσμιών δεν είναι στην αρμοδιότητα της διοίκησης του Πράσινου Ταμείου, το οποίο αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο και μόνο, ως προς το πρόγραμμα των ΣΦΗΟ. Είμαστε σε επικοινωνία και συνεννόηση με το εποπτεύον υπουργείο που παρακολουθεί στενά το ζήτημα και μεταφέρουμε τα αιτήματα των Δήμων, προκειμένου το ζήτημα να επιλυθεί. Είμαστε βέβαιοι πως σύντομα θα υπάρξει εξέλιξη.

 

Από τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.