Συγκεντρωτικά στοιχεία υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες 2020-2021

Ολοκληρώθηκε προχθές, Τετάρτη, 5/5/2021 η διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους στην Πρόσκληση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες 2020-2021», κατόπιν πιστοποίησης των ενδιαφερομένων φορέων στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου. Αναλυτικά:

 

Διάρκεια πρόσκλησης: 28 Δεκεμβρίου 2020- 5 Μάϊου 2021

 

Προϋπολογισμός: 1.500.000 ευρώ

 

Υποβλήθηκαν: 108 προτάσεις

 

Εκπρόθεσμες: 1

 

Μη έγκυρη υποβολή: 2

 

Εγκύρως υποβληθείσες: 105

 

Το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου έχει ήδη εκδώσει απόφαση για τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα με προτεραιότητα στις προτάσεις που αφορούν στην Κλιματική Αλλαγή. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των προτάσεων που αφορούν στα άλλα αντικείμενα της πρόσκλησης, με στόχο το συντομότερο δυνατό να εκδοθεί το τελικό πρακτικό αξιολόγησης ως προς το σύνολο των προτάσεων.

Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 12ης Ιανουαρίου 2022

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17ης Δεκεμβρίου 2021

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE