Ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κ. Στ.Σταθόπουλου στη διαδικτυακή ημερίδα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας “Η νέα ενεργειακή εποχή και ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας”, 22/4/2021.

Τελευταία Νέα

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE